ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 21 septembar 2023 08:11

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.
3625
19.09.2023.год.

П р о к у п љ е

На основу члана 7. – 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Одлуке бр.3624 од 19.09.2023.године, расписује се

ОГЛАС ЗА

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ


I Ради попуне слободних, односно упражњених радних места за рад у Општој болници ''Др Алекса Савић'' Прокупље примиће се у радни однос на неодређено време:


  1. Магистар фармације, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За магистра фармације су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање, фармацеутске струке

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву/молбу за пријем са тачно назначеним радним местом за које се конкурише;

- Кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;

- Фотокопију дипломе (уверења) о завршеном медицинском факултету / студијски програм фармације;

- Фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Фотокопију решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне Коморе;

- Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);


  1. Виши радиолошки техничар, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За вишег радиолошког техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање, здравствене струке, смер радиолошки

- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву/молбу за пријем са тачно назначеним радним местом за које се конкурише;

- Кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;

- Фотокопију дипломе (уверења) о завршеним струковним студијама првог степена (основне струковне студије), односно основним студијама здравствене струке, смер радиолошки;

- Фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Фотокопију решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне Коморе;

- Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);


  1. Виша медицинска сестра – техничар, број извршилаца 1, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За вишу медицинску сестру – техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

Високо образовање, здравствене струке

- на студијама првог степена (основне струковне/академске студије), по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву/молбу за пријем са тачно назначеним радним местом за које се конкурише;

- Кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;

- Фотокопију дипломе (уверења) о завршеним студијама првог степена (основне струковне/академске студије), односно основним студијама здравствене струке;

- Фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Фотокопију решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне Коморе;

- Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);


  1. Медицинска сестра – техничар, број извршилаца 2, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању од 3 (три) месеца.

Опис послова: Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

За медицинску сестру – техничара су Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице Прокупље утврђени следећи услови:

1) Стручна спрема / образовање

- Средње образовање, здравствене струке, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски

2) Додатна знања / испити / радно искуство

- стручни испит;

- лиценца;

Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију :

- Пријаву/молбу за пријем са тачно назначеним радним местом за које се конкурише;

- Кратку биографију, са адресом и контакт телефоном;

- Фотокопију дипломе (уверења) о завршеној средњој медицинској школи, смер општи, педијатријски и гинеколошко-акушерски;

- Фотокопију уверења (потврде) о положеном стручном испиту;

- Фотокопију решења о упису у комору или лиценцу издату од надлежне Коморе;

- Фотокопију извода из матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме);


II Оглас ће бити објављен на огласној табли Националне службе за запошљавање – Филијала Прокупље, wеб сајту Министарства здравља РС, wеб сајту Опште болнице Прокупље и огласној табли Опште болнице Прокупље.


III Рок за подношење пријава/молби је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Министарства здравља РС.


Пријаве/молбе на оглас, са доказима о испуњености услова за рад на наведеним пословима, достављају се искључиво поштом у затвореним ковертама са назнаком ''пријава на оглас'', на адресу: Општа болница ''Др Алекса Савић'' Прокупље, Одељење за опште, правне и кадровске послове, ул. Пасјачка бр.2, 18400 Прокупље.

Неблаговремене пријаве/молбе, као и пријаве/молбе са непотпуном и неодговарајућом документацијом неће се разматрати.


IV Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.


V Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.


Одлука о избору кандидата биће објављена на wеб сајту Опште болнице Прокупље.

Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверене фотокопије свих докумената који се односе на то радно место.

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Документација која је достављена уз пријаву/молбу на оглас, неће се враћати кандидатима.

ДИРЕКТОР


Др Сњежана Арсић

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 64 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas330
mod_vvisit_counterJuče1192
mod_vvisit_counterOve nedelje4405
mod_vvisit_counterOvog meseca24515
Baner
Baner