ODELJENJE URGENTNE MEDICINE (OUM) PDF Štampa El. pošta
subota, 28 februar 2009 16:50

08. aprila 2009. godine stvorili su se uslovi za formirane Odeljenja urgentne medicine pri Opštoj bolnici.
OUM služi za urgentni prijem, trijažu i zbrinjavanje: pacijenata kod kojih postoji vitalna ugroženost, stanje blisko reanimaciji, pacijenata sa akutnim pogoršanjem zdravlja koje ga vitalno ili ako potraje preti da ga vitalno ugrozi, traumatizovanih pacijenata, akutno intoksiciranih pacijenata.


Koncept rada Odeljenja urgentne medicine
Odeljenje vrši prihvat pacijenata iz sve četiri opštine topličkog okruga, koje u bolnicu dovozi sanitet hitne pomoćii ili koji dolaze sopstvenim prevozom sa uputom iz Doma zdravlja .
Zbrinjavanje pacijenata  podrazumeva  hitnu primenu medicinskih postupaka u cilju  stabilizovanja osnovnih životnih funkcija  , sprovođenja  svih  potrebnih  dijagnostičkih  procedura , radi jasnog definisanja  stanja pacijenta  kao i ordiniranje odgovarajuce terapije
Stanje  pacijenta  se u toku opservacije  stabilizuje ,postavi se dijagnoza i donosi se odluka o daljem lečenju..
Planirano je da se od ukupnog broja pacijenata u odeljenju, 10-20% pacijenata primi na dalje bolničko lečenje a svi ostali da budu definitivno zbrinuti  u OUM ili  da  se  upute na dalje kućno lečenje.Ovaj plan govori o ulozi odeljenja  a to je organizovano zbrinjavanje hitnih stanja  u  hospitalnim uslovima na načelima urgentne medicine kao i trijaža pacijenata koja smanjuje pritisak na bolnicu te se lekari mogu više baviti hospitalizovanim pacijentima i samim tim pružati kvalitetniju uslugu.


Organizacija rada
Službom rukovodi specijalista urgentne medicine.
U OUM radi 8 lekara - 3 spec.urgentne medicine, 5 doktora medicine i 16 medicinski tehničara.
5  mladih  lekara  koji su odabrani  za  rad u OUM  su prosečne starosti 30 godina,sa prethodnim  radnim iskustvom na odeljenjima opšte bolnice (interno odeljenje, hirurgija, ortopedija, urologija, anesteziologija,neurologija, SHMP Prokuplje ) i  prosečnom ocenom 9,1 u toku studija. Takođe, angažovani medicinski tehničari imaju značajno predhodno iskustvo u radu  koje su stekli radeći na odeljenjima Opšte  bolnice u Prokuplju .
Svi zaposleni su prošli obuku za  ALS.


Medicinska dokumentacija
Nakon  donošenja odluke o potrebi  prijema pacijenta na opservaciju u OUM,  otvara se prijemno otpusni list. U prijemno otpusnom listu se evidentiraju glavne tegobe pacijenta , osnovni anamnestički podaci, status pacijenta pri prijemu, vitalni parametri na prijemu , dopunske dijagnostičke  metode, lista terapije , parametri kontinuiranog monitoringa  i konsultativni izvštaji.
Pre otpočinjanja opservacija pacijent se  upoznaje sa dijagnostickim i terapijskim procedurama koje ce biti sprovedene u toku opservacije nakon čega pacijent potpisuje saglasnost .
Prijemno  otpusni list se vodi u  dva  primerka .
Prilikom  interhospitalnog  transporta   pacijenata  popunjava  se  nalog za interhospitalni  transport u koji se evidentiraju  generalije pacijenta , uputna dijagnoza  , prethodno ordinirana terapija, vitalni parametri pacijenta po preuzimanju za transport , u toku transporta i na prijemu u  primerenu  zdravstvenu  ustanovu.
Vode se sledeći protokoli: svaki lekar ima svoj protokol (lični protokol lekara), protokol tuča  udesa i ubistava, protokol trauma, protokol povreda na radu, protokol interhospitalnog transporta i protokol umrlih.

Dopunska dijagnostika

Laboratorijske analize su dostupne u toku 24 časa. Na hitno se može uraditi: SE, KKS, urin, urea, kreatinin, glikemija, troponini, mioglobin, D-dimer i CRP.
Odeljenje raspolaže gasnim analizatorom za uzorkovanje arterijske i venske krvi  u svrhu dobijanja vrednosti elektrolita, ABS-a i drugih potrebnih parametara kao i aparatom za brzo određivanje srčanih markera.
Kroz sprovođenja protokola fibrinolitičke terapije kod pacijenata sa ishemijskim moždanim udarom često se koristiti i CT.
RTG dijagnostika se najčešće koristi kod traumatizovanih pacijenata.


Inerhospitalni transport
Pratnja pacijenta u toku transporta  vrlo je težak zadatak. Interhospitalni transport organizovan je uz pratnju medicinske ekipe (lekar,medicinski tehničar).Odluka o interhospitalnom transportu donosi se konzilijarno.
Pratnja pacijenta sa  sekundarnog na tercijarni nivo zbrinjavanja ne sme ugroziti osnovne aktivnosti odeljenja.
Ekipe za pratnju pacijenata u interhospitalnom transportu organizuju se kao pripravne ekipe.
Pripravni mogu biti samo radnici službe sa stanom u Prokuplju.
Prosečno vreme  da se pripravna ekipa u punom sastavu okupi im stigne do bolnice iznosi 30 min.
Tokom meseca pripravne su dve ekipe: Dva lekara i dva medicinska tehnicara.
U odredjenim okolnostima (npr.ugentnost transporta) angazuje se ekipa iz smene, a pripravni dolaze da popune smenu (odluku donosi dežurni lekar poštujući princip da ova kombinacija ne remeti fukcionisanje odeljenja).
Osim za ptrebe pratnje pacijenata u interhospitalnom transportu, pripravni se mogu angažovati i za druge situacije (npr.kod masovnih nesreća, kao ispomoć hitnoj pomoći).
Pratnja pacijenata u interhospitalnom transportu vrši se reanimobilom. Odeljenje poseduje adekvatno vozilo za ovu namenu.


 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 27 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas340
mod_vvisit_counterJuče1192
mod_vvisit_counterOve nedelje4415
mod_vvisit_counterOvog meseca24525
Baner
Baner