Јавни позив за продају секундарних сировина PDF Štampa El. pošta
četvrtak, 27 jun 2024 08:55

Република Србија
Здравствени центар Прокупље
Број   3532
26.06.2024. године
Прокупље

На основу члана 33. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'' бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020) и Одлуке бр.3509  од 26.06.2024.године

 

 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Јавни позив за продају секундарних сировина

Здравственог центра Прокупље,

путем прикупљања писмених понуда

 1. Предмет продаје су секундарне сировине – старо гвожђе од демонтираних уличних расвета, процењене тежине око 4 тона.

2. Укупна процењена вредност демонтираног материјала наведеног под бројем 1, и уједно почетна цена износи: 26,00 рсд/кг.

3. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

4. Трошкови преузимања предмета продаје са места где је складиштен, падају на терет купца.
Купац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора о куповини, преузме секундарне сировине које су предмет продаје.

5. Понуда се доставља у писаном облику, путем поште на горе наведену адресу.
Понуде морају бити затворене са назнаком ''Понуда за куповину секундарних сировина – не отварати''. На полеђини коверте написати име и презиме односно назив понуђача, адресу,  име лица за контакт и број телефона.

Понуда мора да садржи:
    за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана
    за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број
    за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
    понуђену цену у динарима
    доказ о уплати депозита у износу од 2.000,00 динара, који се уплаћује на текући рачун  Здравственог центра Прокупље бр. 840-885667-54.
    број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

6. Рок за достављање понуда је 05.07.2024.године, до 11 часова.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.
Отварање приспелих понуда ће бити дана 05.07.2024.године са почетком у 11,15 часова и исту ће вршити Комисија именована Одлуком директора.
Сви учесници биће обавештени путем телефона о избору најповољнијег понуђача а Записник о отварању понуда биће достављен путем поште.

7. Износи депозита биће враћени учесницима, осим најповољнијем понуђачу, коме ће се депозит урачунати у цену.
Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или не потпише уговор о куповини, истом неће бити враћен депозит.

8. Ближе информације о предмету продаје: Горан Милојковић.
Контакт: 060/2720050

ВД ДИРЕКТОРА

Др Јелена Николић
 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 32 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas801
mod_vvisit_counterJuče1206
mod_vvisit_counterOve nedelje5480
mod_vvisit_counterOvog meseca13669
Baner
Baner