Јавни позив за продају секундарних сировина Опште болнице Прокупље, путем прикупљања писмених понуда 1 PDF Štampa El. pošta
utorak, 05 april 2022 00:00

 

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Прокупље

Бр. 1332

05.04.2022.године


На основу члана 33. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'' бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020) и Одлуке бр.670 од 28.02.2022.године

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује Јавни позив за продају секундарних сировина Опште болнице Прокупље,

путем прикупљања писмених понуда – II пут

 

1. Предмет продаје су секундарне сировине – демонтирани резервоар за екстра лако ложиво уље запремине 100 м3, дужине 15,20 м, полупречника 1,45м.

2. Укупна процењена вредност демонтираног материјала наведеног под бројем 1, и уједно почетна цена износи: 630.000,00 динара.

3. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

4. Трошкови преузимања предмета продаје са места где је складиштен, падају на терет купца.

Купац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора о куповини, преузме секундарне сировине које су предмет продаје.

5. Понуда се доставља у писаном облику, путем поште на горе наведену адресу.

Понуде морају бити затворене са назнаком ''Понуда за куповину секундарних сировина – не отварати''. На полеђини коверте написати име и презиме односно назив понуђача, адресу, име лица за контакт и број телефона.

Понуда мора да садржи:

- за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број

- за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

- понуђену цену у динарима

- доказ о уплати депозита у износу од 2.000,00 динара, који се уплаћује на текући рачун Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр. 840-827667-36

- број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

6. Рок за достављање понуда је 14.04.2022.године, до 10 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Отварање приспелих понуда ће бити дана 14.04.2022.године са почетком у 10,15 часова и исту ће вршити Комисија именована Одлуком директора.

Сви учесници биће обавештени путем телефона о избору најповољнијег понуђача а Записник о отварању понуда биће достављен путем поште.

7. Износи депозита биће враћени учесницима, осим најповољнијем понуђачу, коме ће се депозит урачунати у цену.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или не потпише уговор о куповини, истом неће бити враћен депозит.

8. Ближе информације о предмету продаје: Горан Милојковић.

Контакт: 060/2720050

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 21 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas248
mod_vvisit_counterJuče398
mod_vvisit_counterOve nedelje4874
mod_vvisit_counterOvog meseca23779
Baner
Baner