Оглас о давању у закуп пословног простора PDF Štampa El. pošta
petak, 31 maj 2019 00:00

 

ОПШТА БОЛНИЦА
''Др Алекса Савић''
Бр.
2204
31.05.2019. год.
П р о к у п љ е

 

На основу члана 7, 8, 9. и 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'' бр. 16/2018)

 

ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

 

Објављује Оглас о давању у закуп пословног простора површине 130 м2,

који се налази у подруму зграде Управе Опште болнице Прокупље,

путем јавног надметања – VII пут

 

 

Предмет давања у закуп, путем јавног надметања, је пословни простор површине 130 м2, који се налази у подруму зграде Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље, ул. Пасјачка бр. 2.

Рок трајања закупа: 5 (пет) година.

Намена коришћења: ресторан друштвене исхране за запослене Опште болнице Прокупље.

 

Јавно надметање ће се одржати дана 07.06.2019. године са почетком у 10 часова у згради Управе Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље.

Предметни пословни простор се издаје без инвентара који се тренутно налази у пословном простору.

Предметне просторије се не могу издавати у подзакуп. Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без сагласности закуподавца.

Почетна висина закупнине, утврђена на основу члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда и Одлуке о одређивању висине закупнине за пословни простор на територији Општине Прокупље (''Сл.лист Општине Прокупље'' бр. 17/13) и износи 276,00 динара по м2.

У цену није урачунат ПДВ.

Закупац је дужан да преуреди постојећу вентилацију која сада није адекватна односно незадовољавајућа је.

Сви заинтересовани учесници за учешће у поступку јавног надметања су дужни да уплате депозит у износу од 2.000,00 динара на текући рачун 840-827667-36 Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље или на благајни Опште болнице.

Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању је 5 дана од дана јавног надметања.

 

Пријава која се доставља за учешће у поступку јавног надметања мора да садржи:

  • за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана

  • за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број

  • за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

  • доказ о уплати депозита

  • број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

 

Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку јавног надметања.

 

Критеријум за избор закупца је највиши износ закупнине у поступку јавног надметања.

Уколико подносилац пријаве, који је дао највиши износ закупнине у поступку јавног надметања, не закључи уговор о закупу, губи право на враћање депозита.

 

Разгледање предметног пословног простора може се вршити сваког радног дана од 09,00 часова до 13,00 часова.

Особа за контак: Горан Милојковић, 060/2720050

Ближе информације на телефон 027/ 322-440.

 

 

 

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 

 

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 13 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas251
mod_vvisit_counterJuče434
mod_vvisit_counterOve nedelje251
mod_vvisit_counterOvog meseca1050
Baner
Baner