JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA - OTVORENI POSTUPAK MALE VREDNOSTI -MIKROBIOLOŠKI MATERIJAL PDF Štampa El. pošta
utorak, 15 maj 2012 10:02

 

 

Naručilac

Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić''

Adresa

Pasjačka br.2

Mesto

Prokuplje

Broj odluke

191

Datum

15.05.2012.god.


Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 116/08):

upućuje

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Vrsta postupka: otvoreni postupak male vrednosti

 Predmet javne nabavke­:

Mikrobiloški materijal za 2012.god.

Opis predmeta javne nabavke:

Mikrobiološki materijal oblikovan je po partijama i to:
Partija 1. – Antibiogram diskovi.
Partija 2. – Podloge
Partija 3. – Reagensi
Partija 4. – Serumi
Partija 5. – Staklo
Partija 6. – Boje za bojenje preparata
Partija 7. - Plastika

Uslovi za učestvovanje u postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa čl.44 ZJN.
Pored uslova iz čl.44 ZJN, ponuđači su dužni da dostave i :
ovlašćenje za učešće u konkretnoj javnoj nabavci na ime ustanove, izdato od strane proizvođača ili ovlašćenog distributera u R.Srbiji, iz kojeg se sa sigurnošću može utvrditi da će ovlašćeni ponuđač raspolagati traženom vrstom i količinom dobara tokom perioda važenja ugovora,
rešenje ALiMS za svaki ponuđeni proizvod

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača prema kriterijumu – ekonomski najpovoljnija ponuda.Elementi kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude su :
cena (sa uračunatim popustom):  90 pondera
-    rok isporuke :  10 pondera

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (uslovi, mesto, vreme, rok, naknada troškova...):

Konkursna dokumentacija se može preuzeti radnim danom od 8-14 časova u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje uz dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati od 500,00 din. po partiji na žiro račun 840 – 827667 – 36 uz naznaku ''Za konkursnu dokumentaciju. Uplaćena sredstva se ne vraćaju. Dokaz o uplati dostaviti na tel/faks 027/324-762 ili poneti sa sobom prilikom podizanja dokumentacije.

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti poštom ili lično najkasnije do 11 časova do dana 28.05.2012. godine na adresu : Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul.Pasjačka br.2, sa naznakom ''Ponuda – ne otvarati''.Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko otkucana i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati. Na poleđini koverte se upisuje naziv i adresa ponuđača.

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. u 11 časova i 15 minuta dana 28.05.2012.god.Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Upravne zgrade OB ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul. Pasjačka br.2. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje  koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Naručilac će u roku od 15 dana od otvaranja ponuda doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude za predmetnu javnu nabavku.


Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Bojan Dimić i Jovana Cvetković, sl.za javne nabavke
Vreme : od 8-14 časova
Telefon : 027/329-730
e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 15 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas480
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOve nedelje3411
mod_vvisit_counterOvog meseca1474
Baner
Baner