JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA-Ostali ugradni materijal u ortopedij PDF Štampa El. pošta
sreda, 18 april 2012 00:00

Naručilac

Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić''

Adresa

Pasjačka br.2

Mesto

Prokuplje

Broj odluke

121

Datum

18.04.2012.god.

Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 116/08):

objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA

Vrsta postupka: otvoreni postupak male vrednosti

Predmet javne nabavke­:

Ostali ugradni materijal u ortopediji.

Opis predmeta javne nabavke:

Ostali ugradni materijal u ortopediji oblikovan je u više partija i to :

Partija 1 – Fiksatori po Mitkoviću

Partija 2 – DHS sistem

Partija 3 – LCP kompleti

Partija 4 – Kiršnerove igle

Partija 5 - Kortikalni zavrtnji

Partija 6 – Kanulirani spongiozni zavrtnji

Partija 7 - Maleolarni zavrtnji

Uslovi za učestvovanje u postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa čl.44 ZJN, a ispunjenost uslova dokazuju dostavljenom Izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da ispunjavaju uslove iz čl.44 ZJN.

Ponuđači su dužni da podnesu i :

- Saglasnost inostranog proizvođača, sa potpisom i pečatom, da može učestvovati na datom tenderu i nuditi proizvode koji su predmet tendera. (kopije)

- Originalni katalozi za date proizvode

- U ponudi navesti tačan naziv i šifru proizvoda koji je ponuđen na tenderu, a koji se nalazi u katalogu.

- Rešenje ALMS za stavljanje proizvoda u promet.

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača prema kriterijumu – ekonomski najpovoljnija ponuda.Elementi kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude su :

- cena (sa uračunatim popustom): 90 pondera

- rok isporuke : 10 pondera

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (uslovi, mesto, vreme, rok, naknada troškova...):

Konkursna dokumentacija se može preuzeti radnim danom od 8-14 časova u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje.

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti poštom ili lično najkasnije do 12 časova do dana 31.03.2011. godine na adresu : Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul.Pasjačka br.2, sa naznakom ''Ponuda – ne otvarati''.Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko otkucana i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.Ponuđači koji učestvuju moraju dokumentaciju o ispunjenosti uslova(čl.44 i 45 ZJN) dostaviti u posebnoj koverti.Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati. Na poleđini koverte se upisuje naziv i adresa ponuđača.

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. u 11.15 časova poslednjeg dana gore navedenog roka.Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul. Pasjačka br.2. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od 3 dana od dana njenog donošenja.

Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Bojan Dimić i Jovana Cvetković, sl.za javne nabavke

Vreme : od 8-13 časova

Telefon : 027/329-730,

e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 23 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas456
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOve nedelje3387
mod_vvisit_counterOvog meseca1450
Baner
Baner