JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA - KANCELARIJSKI MATERIJAL PDF Štampa El. pošta
ponedeljak, 31 maj 2010 09:17

 

Naručilac

Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić''

Adresa

Pasjačka br.2

Mesto

Prokuplje

Broj odluke

431

Datum

16.07.2012.god.

Na osnovu člana 69, 70. i 72. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama («Sl. glasnik RS» br. 116/08):

upućuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Vrsta postupka: otvoreni postupak male vrednosti

Predmet javne nabavke­:

Kancelarijski matrjal.

Opis predmeta javne nabavke:

Kancelarijski matrjal je oblikovani po partijama i to:

Partija1.– Standardni obrasci

Partija 2. – Obrasci na štampu po uzorku

Partija 3. – Kancelarijski potrošni materijal

Partija 4. – Toneri za štapače i fotokopirne aparate

Uslovi za učestvovanje u postupku (pravo učešća, dokazi o ispunjenosti uslova...):

Pravo učešća imaju svi ponuđači koji ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku u skladu sa čl.44 ZJN, a ispunjenost uslova dužni su da dokažu popunjenom, potpisanom i pečatom overenom izjavom o ispunjenosti uslova.

 

Kriterijum i elementi kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude:

Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača prema kriterijumu – ekonomski najpovoljnija ponuda.Elementi kriterijuma za izbor ekonomski najpovoljnije ponude su :

- cena (sa uračunatim popustom): 90 pondera

- rok isporuke : 10 pondera

 

Uvid i preuzimanje konkursne dokumentacije (uslovi, mesto, vreme, rok, naknada troškova...):

Konkursna dokumentacija se može preuzeti radnim danom od 8-14 časova u prostorijama Upravne zgrade Zdravstvenog centra ''Toplica'' Prokuplje .

 

Podnošenje ponuda (rok, mesto, vreme, način, naznaka...):

Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti poštom ili lično najkasnije do 11 časova do dana 30.07.2012. godine na adresu : Opšta bolnica ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul.Pasjačka br.2, sa naznakom ''Ponuda – ne otvarati''.Ponuda mora biti jasna, nedvosmislena, čitko otkucana i overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica.Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati. Na poleđini koverte se upisuje naziv i adresa ponuđača.

 

Otvaranje ponuda (mesto, vreme, prisustvo zainteresovanih...):

Otvaranje ponuda je javno. Ponude će se otvarati odmah, po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. u 11.15 časova dana 30.07.2012.god.Otvaranje ponuda će se obaviti u prostorijama Upravne zgrade Opšte bolnice ''dr Aleksa Savić'' Prokuplje, ul. Pasjačka br.2. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica. Predstavnici ponuđača moraju imati ovlašćenje koje će predati Komisiji za javnu nabavku prilikom otvaranja ponuda.

 

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude:

Odluka o izboru najpovoljnije ponude biće doneta u roku od 7 dana od dana otvaranja ponuda. Navedenu odluku naručilac će dostaviti svim podnosiocima ponuda u roku od 3 dana od dana njenog donošenja.

 

Kontakt (osoba, mesto, vreme, broj telefona, e-mail adresa...):

Bojan Dimić

Vreme : od 8-14 časova

Telefon : 027/329-730,

e-mail : Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 30 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas503
mod_vvisit_counterJuče994
mod_vvisit_counterOve nedelje3434
mod_vvisit_counterOvog meseca1497
Baner
Baner