Služba ginekologija i akušerstva Štampa
utorak, 24 februar 2009 18:06
Ginekološko akušerska služba zvanično broji 50 postelja od kojih 4 pripadaju jedinici intenzivne nege,a 2 postelje jedinici poluintenzivne nege.
Kapacitet porodilišta je trenutno 25 postelja.
Na odeljenju rade 8 lekara ginekologa,a u dečjem boksu 2 pedijatra.Zajedno sa njima rade i 35 medicinskih sestara i tehničara od kojih je jedan broj babica i 11 sestara u odseku neonatologije.
Ginekološka sala,pokrivena je dvadesetčetvoročasovnim dežurstvom a samo 2008.godine u njoj je
obavljeno 249 različitih operacija.
2007.godine otvorena je i dnevna bolnica sa 4 kreveta u cilju praćenja trudnoća žena kao i lakšeg i boljeg sprovođenja terapije i nadzora nakon određenje manje intervencije.
Na porodilištu se uspešno sprovodi i bebi frend program koji između ostalog podrazumeva da tokom hospitalizacije nakon porođaja,majka i beba budu zajedno u istoj sobi.

Statistički podaci broja porođaja i pobačaja za toplički okrug (od 1997. god. do 2009.god.
godišnji prosek porođaja u topličkom okrugu za period od 1975. do 2009. godine

GODINA

BROJ POROĐAJA

1997.

1022

1998.

980

1999.

968

2000.

993

2001.

1038

2002.

914

2003.

954

2004.

975

2005.

869

2006.

868

2007.

720

2008.

714

2009.

734

2010.

665

2011.

666


VREMENSKI PERIOD

BROJ POROĐAJA PO GODINI (srednja vrednost)

1975. - 1990. godine

1400 - 1500 po godini

1991. - 1992. godine

1300 po godini

1993. - 1997. godine

1000 - 1150 po godini

 Od 1998. godine do 2008. godine broj porođaja godišnje je ispod 1000 (sem 2001. godine kada je bilo 1038 porođaja) !