PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA OPŠTE BOLNICE ''DR ALEKSA SAVIĆ'' PROKUPLJE Štampa
utorak, 15 mart 2022 00:00

KATALOG RADNIH MESTA -osnovne odredbe  - PREČIŠĆEN TEKST 202

KATALOG RADNIH MESTA - ADMINISTRATIVNI RADNICI UPRAVA - PREČIŠĆEN TEKST

KATALOG RADNIH MESTA - ZDRAVSTVENI RADNICI - PREČIŠĆEN TEKST