Služba za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku Štampa
utorak, 24 februar 2009 18:22
Rad u RO službi organizovan je 24 sata.
Služba ima odgovarajuću medicinsku opremu :
•    2 RO aparata
•    Ultrazvuk
•    Mamograf
•    Skener
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dijagnostičke procedure sprovode tri doktora radiologa,četiri doktora su na specijalizaciji, deset RO tehničara i tri zdravstvena radnika administratora.
Broj ostvarenih usluga u 2008.godini:
•    Grafije,skopije – 15990
•    Ultra zvuk abdomena – 6120
•    Ultra zvuk dojki  - 346
•    Mamografija – 505
•    Skener – 1500.
Ro služba osim pacijentima iz prokupačke opštine pruža zdravstvene usluge i pacijentima sa sa teritorija opštine Blace,Kuršumlija,Žitoraža i Merošina.