Odsek patologije Štampa
utorak, 24 februar 2009 18:26
Služba patologije je formirana 1976. godine u sklopu Zdravstvenog centra „Toplica“Prokuplje.
Pored patohistološke dijagnostike kao osnovni delokrug rada,obavlja se i citologija,klinička i specijalna obdukcija.
U službi rade: lekar patolog,viša medicinska sestra,histološki laborant i pomoćnik obducenta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletan operativni i bioptički materijal se šalje na patohistološku dijagnostiku iz sve četiri opštine topličkog okruga.
U 2008. godini bilo je 1503 slučajeva (pacijenata),što znači da je urađeno preko 5000 parafinskih biopsija.
U pomenutom periodu bilo je preko 50 citoloških preparata i 15 specijalnih obdukcija.