Završni račun 2015 Štampa
petak, 25 mart 2016 10:29

Sva dokumenta vezana za završni račun:

 

Transferi izmedju budzetski korisnika na istom nivou 2015.pdf
Odstupanje od novcanog toka 2015.pdf
Stanje neizmirenih obaveza prema dobavljacima 2015.pdf
Obrazac BO - isplacena i refundirana sredstva koja se odnose na naknade koje se evidentiraju u okviru grupe 2015.pdf
Obrazac za participaciju i refundacije 2015.pdf
Izvestaj o novcanim tokovima 2015.pdf
Nenaplacena potrazivanja zdravstvene ustanove 2015.pdf
Izvestaj o kapitalnim izdacima i primanjima 2015.pdf
Izvestaj o izvrsenju budzeta 2015.pdf
Bilans stanja 2015.pdf
Bilans prihoda i rashoda 2015.pdf