Prilog RTS-a o fibrinolitičkoj terapiji kod ishemijskog moždanog udara Štampa

Sprovedena fibrinoliza kod akutnog ishemijskog moždanog udara. Rezultati uspešni.