Sektor hiruških grana medicine Štampa
subota, 28 februar 2009 17:33

 

1. Služba opšte hirurgije

1.1. Odsek operacionog bloka

 

2. Odeljenje ortopedije sa traumatologijom

 

3. Odeljenje urologije

 

4. Odeljenje otorinolaringologije

 

5. Odeljenje oftalmologije

 

6. Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom

6.1. Odsek intenzivne nege

 

7. Služba ginekologije i akušerstva

7.1. Odsek akušerstva

7.2. Odsek intenzivne nege