PRAVILNIK O RADNOJ DISCIPLINI I PONAŠANJU ZAPOSLENIH U TOKU RADA PDF Štampa El. pošta
sreda, 25 jul 2012 09:36

 

OPŠTA BOLNICA

''Dr Aleksa Savić''

Br.2203

18.07.2012.god.

P r o k u p lj e

 

 

Na osnovu člana 179, tačka 3. Zakona o radu (''Sl.glasnik RS'' br. 24/05 I 61/05), člana 22. Statuta Opšte bolnice ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje, direktor donosi

 

 

P R A V I L N I K

O RADNOJ DISCIPLINI I PONAŠANJU ZAPOSLENIH U TOKU RADA

 

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom uredjuju se pravila ponašanja I radna disciplina zaposlenih u toku rada.

Zaposleni je dužan da se pridržava pravila ponašanja I da poštuje radnu disciplinu propisanu ovim Pravilnikom.

 

Član 2.

Zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu I pravila ponašanja utvrdjena ovim Pravilnikom, direktor može da otkaže Ugovor o radu.

 

Član 3.

Smatra se da je zaposleni povredio radnu disciplinu, odnosno pravila ponašanja ako:

- neopravdano zakašnjava na rad, odnosno odlazi sa rada pre završetka utvrdjenog radnog vremena u toku meseca najmanje tri radna dana;

- neopravda izostanak sa rada neprekidno 3 radna dana ili sa prekidima 5 u toku meseca;

- zbog poremećenih medjuljudskih odnosa trpi proces rada a za to postoji krivica zaposlenog;

- dolazi na rad u pijanom stanju ili pod dejstvom droge;

- upotrebljava alkohol I drogu u toku rada;

- se nedolično ponaša prema ostalim zaposlenima (svadja, uvreda I sl.);

- izazivanje nereda I učestvovanje u tuči;

- nekorektan odnos prema pacijentima, saradnicima I drugim licima;

- odbijanje potrebne saradnje sa drugim saradnicima – zaposlenim, iz razloga lične netrpeljivosti ili drugih neopravdanih razloga;

- neprijavljivanje ili neblagovremeno prijavljivanje kvarova aparata I drugih sredstava rada;

- neprenošenje stručnog znanja I stečenog iskustva na pripravnike, specijalizante I druga lica upućena na obuku;

- iznošenje netačnih informacija o radu Opšte bolnice I njegovih organa;

- propuštanje radnje čime se ometa ili onemogućava uspešnost rada Opšte bolnice I njegovih organa;

- grubo postupanje sa korisnicima zdravstvene zaštite ili njihovim pratiocima I svako drugo postupanje kojim se vredja dostojanstvo lica kome se pruža zdravstvena usluga;

- zahtevanje od pacijenata I njihovih pratioca odredjenih materijalnih koristi I drugih pogodnosti;

- neuredno I neažurno ili nevodjene propisane evidencije;

- povreda prava korisnika usluga;

- odbijanje dežurstva, pripravnosti ili drugog prekovremenog rada;

- namerno prouzrokovanje štete Opštoj bolnici ''Dr Aleksa Savić'' Prokuplje ili drugom licu u manjem obimu;

- kradja, pokušaj kradje ili pronevera imovine Opšte bolnice u manjem obimu;

 

Član 4.

Svaki zaposleni je dužan ako dodje do povrede radne discipline, odnosno pravila ponašanja iz člana 3. ovog Pravilnika o tome da obavesti direktora ili zaposlenog koji, u skladu sa zakonom odlučuje o pojedinačnim pravima I obavezama (ovlašćeni zaposleni).

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana naročito sadrži: ime I prezime zaposlenog koji je povredio radnu disciplinu ili pravila ponašanja, vrstu povrede radne discipline, okolnosti pod kojima je nastala, dokaze o učinjenoj povredi radne discipline, odnosno pravila ponašanja I druge činjenice koje su bitne za odlučivanje.

 

Član 5.

Po dobijanju obaveštenja ovlašćeni zaposleni dužan je da u roku od 15 radnih dana pismenim putem upozori zaposlenog o povredi radne discipline, odnosno pravila ponašanja.

 

Član 6.

Zaposleni je dužan da se u roku od 5 radnih dana izjasni iz navoda iz upozorenja.

 

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8-og dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Opšte bolnice.

 

 

 

 

 

DIREKTOR

Dr Dragan Dinić

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 23 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas583
mod_vvisit_counterJuče783
mod_vvisit_counterOve nedelje8509
mod_vvisit_counterOvog meseca1366
Baner
Baner