Podmlađivanje kadra za brigu o najstarijoj populaciji Štampa
utorak, 31 avgust 2010 20:55

 

Upražnjena radna mesta odlaskom nastarijih medicinskih sestara / tehničara u zasluženu penziju popunjavaju se zapošljavanjem medicinskih tehničara sa tržišta rada. Ovih dana očekuje se oglas za prijem u stalni radni odnos još jednog tehničara za radno mesto u Odeljenju produženog lečenja i nege bolesnika. Time su otpočele pripreme za formiranje ovog Odeljenja.

 

Plan je da do kraja septembra Odeljenje počne sa radom. Najveći broj pacijenata ovog odeljenja činiće najstarija populacija. Sadržina rada odeljenja je dominantno vezana za posao medicinske sestre u smislu nege bolesnika, kao i palijativno lečenje. Ovde će se zbrinjavati pacijenti kod kojih je završena dijagnostika i jasno određen terapijski pristup. Tu će se između ostalih primati pacijenti u terminalnom stadijumu bolesti da bi im se olakšale tegobe, ali i da se porodično okruženje bolesnika delimično rastereti i zaštiti od stresa. Primaće se i pacijenti najstarijeg životnog doba koji su bespomoćni da bi brinuli sami o sebi, sa ciljem da članovi porodice koji stalno o njima brinu mogu otići na odmor ili završiti neku svoju obavezu. Najveći deo usluga biće pokriven zdravstvenim osiguranjem, a manji deo će činiti i komercijalne usluge. Sledi nam mesec dana intenzivnih priprema da otvaranje Odeljenja za produženo lečenje i negu bolesnika dočekamo spremni. Odabir kadra je najvažniji deo priprema, a najmlađa bolnička služba imaće u proseku najmlađi sestrinski kadar.