NASTAVLJA SE SA ULAGANJEM U MEDICINSKU OPREMU Štampa
petak, 26 mart 2010 13:28

Nabavkom novog savremenog aparata za alergološka testiranja nastavljen je proces ulaganja u medicinsku opremu.

Prema rečima generalnog direktora dr Dragana Dinića, zdravstveni centar se približava cilju tehnološke opremljenosti zdravstvene ustanove 21. veka.
Novi  aparat  koga  poseduje  samo par  ustanova u zemlji, omogućuje testiranje  –  IN VITRO odredjivanja nivoa alergen specifičnih  IgE antitela u uzorku seruma.

Test zahteva minimalno uzimanje uzorka krvi omogućavajući time dijagnostifikovanje alergije i kod dece mlađe od tri godine.

Na raspolaganju su tri panela a svaki pojedinačno (jedno testiranje) podrazumeva testiranje na 20 alergena.

U kombinovanom panelu su 20 najrasprostranjenijih alergena hrane i inhalata uopšte (breza, ambrozija, polen, lateks, pirinač, brašno, mleko, jaje...). Postoji mogućnost i izbora specifičnih panela samo za inhalate i samo za hranu.

Testiranje za pacijenta je konforno, bez rizika i bez posebne pripreme, a izvodi se u laboratoriji Bolnice.

Obzirom da se navedena usluga još uvek ne fakturiše ka Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje, pacijenti će se upućivati  za vršenje ove usluge preko odgovarajuće dnevne bolnice (dečje i internističke), uz napomenu da troškovi samog testa (4.000 dinara) padaju na teret samog osiguranika bez obzira na propisno izdat uput za prijem u dnevnu bolnicu.