UNAPREĐENA DIJAGNOSTIKA U ZBRINJAVANJU HITNIH STANJA Štampa
subota, 07 jul 2012 14:10

Odeljenje urgentne medicine dobilo je na korišćenje savremeni aparat – hematološki analizator.
Na ovom aparatu moguće je uraditi krvnu sliku ( analiza se radi za oko 30 sekundi ) i CRP ( analiza stiže za manje od 5 minuta ). Ove analize su neophodne za adekvatan tretman hitnih stanja. Pored ovoga, Odeljenje urgentne medicine od ranije ima mogućnosti određivanja kardioloških enzima ( mioglobin, troponin, CK – MB, D – dimer i natriuretski peptid; rezultati ovih analiza stižu za oko 15 minuta).
Takođe u mogućnosti smo da na gasnom analizatoru odredimo sledeće analize u roku od oko 2 minuta: Na, K, Ca, pH krvi, PO2, SO2, PCO2, glikemija, laktati, hematokrit, HCO3, HCO3std, TCO2, Be ecf, BE (B).
Ovo je značajan spektar analiza, te se može reći da je u Odeljenju urgentne medicine formiran laboratorijski punkt. Osim respektabilne palete analiza koje se mogu uraditi, važan je i faktor vreme, jer za najduže 15 minuta svaki urgentan slučaj može biti kompletno obrađen.