Јавни позив за продају секундарних сировина Опште болнице Прокупље PDF Štampa El. pošta
petak, 22 maj 2020 00:00

 

ОПШТА БОЛНИЦА

''Др Алекса Савић''

Прокупље

Бр. 2314

22.05.2020. године

 


На основу члана 33. Закона о јавној својини (''Сл.гласник РС'' бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018) и Одлуке бр. 1231 од 27.02.2020. године

 


ОПШТА БОЛНИЦА ''ДР АЛЕКСА САВИЋ'' ПРОКУПЉЕ

ул. Пасјачка бр. 2

Објављује II Јавни позив за продају секундарних сировина Опште болнице Прокупље,

путем прикупљања писмених понуда

 


1. Предмет продаје су секундарне сировине – демонтирани кровни покривач, лимене опшивке са носећом дрвеном и челичном конструкцијом и то:

  1. Кровни покривач: челични поцинковани TP лим 60/210/0,7 мм, црвене боје
  2. Кровни покривач: алуминијумски ТР лим 40/235/0,55 мм, браон боје
  3. Лимене опшивке д = 0,7 мм
  4. Челичне рожњаче U120 профил, д = 5,00 мм
  5. Челичне кланфе l = 60,00 + 2 x 15,00 цм = 90,00 цм, ширине 30 мм, д = 5 мм
  6. Решеткасти кровни носачи: горњи и доњи појас од кутијастих цеви дим. 70x70x5 мм,

а испуна од цеви 40 x 40 x 3 мм и то:

- Једноводни 1=2,15 м, тежине 60,00 кг = комада 20

- Једноводни 1=3,00 м, цеви 50 x 50 x 4 мм

- Једноводни 1=4,60 м, тежине 126,00 кг = комада 2

- Једноводни 1=5,80 м, тежине 160,00 кг = комада 2

- Једноводни 1=6,50 м, тежине 180,00 кг = комада 38

- Двоводни 1=12,00 м, тежине 329,00 кг = комада 14

- Двоводни 1=2 x 0,25 + 14,80 = 15,30 м, тежине 420,00 кг = комада 6

7. Дрвена кровна конструкција: употребљива чамова грађа и отпадно дрво

2. Укупна процењена вредност демонтираног материјала наведеног под бројевима од 1 до 7 у целини, који је лоциран на I, II, III и IV спрату објекта Нове болнице, и уједно почетна цена износи:

9.750 м2 x 130,00 динара = 1.267.500,00 динара.

3. Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

4. Трошкови преузимања предмета продаје из објекта нове болнице, односно са места где су складиштени, падају на терет купца; Купац је дужан да одмах након закључења уговора о куповини преузме секундарне сировине које су предмет продаје, односно у року од 5 (пет) дана од дана демонтаже.

5. Понуда се доставља у писаном облику, путем поште на горе наведену адресу.

Понуде морају бити затворене са назнаком ''Понуда за куповину секундарних сировина – не отварати''. На полеђини коверте написати име и презиме односно назив понуђача, адресу, име лица за контакт и број телефона.

Понуда мора да садржи:

- за физичка лица: име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана

- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, назив радње, матични број

- за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.

- понуђену цену у динарима

- доказ о уплати депозита у износу од 2.000,00 динара, који се уплаћује на текући рачун Опште болнице ''Др Алекса Савић'' Прокупље бр. 840-827667-36

- број текућег рачуна на који ће се извршити повраћај депозита

6. Рок за достављање понуда је 28.05.2020. године, до 12 часова.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Отварање приспелих понуда ће бити дана 28.05.2020. године са почетком у 12,15 часова и исту ће вршити Комисија именована Одлуком бр. 1260.

Сви учесници биће обавештени путем телефона о избору најповољнијег понуђача а Записник о отварању понуда биће достављен путем поште.

7. Износи депозита биће враћени учесницима, осим најповољнијем понуђачу, коме ће се депозит урачунати у цену.

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или не потпише уговор о куповини, истом неће бити враћен депозит.

8. Ближе информације о предмету продаје: Горан Милојковић.

Контакт: 060/2720050

ДИРЕКТОР

Др Сњежана Арсић

 

 
Baner
Baner
Baner

RFZO - dokumenta

Baner

Uvođenje bolničkog informacionog sistema finansirala je Evropska unija kroz projekat EU-IHIS

Ko je online

Imamo 9 gostiju na mreži

Brojač poseta

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanas102
mod_vvisit_counterJuče645
mod_vvisit_counterOve nedelje2112
mod_vvisit_counterOvog meseca2112
Baner
Baner